Nazorg

Na behandeling is er de mogelijkheid tot nazorg. Dit kan in de vorm van individuele begeleiding. Of via maandelijkse Misofonie Q&A online bijeenkomsten. Hier kunnen mensen die behandeling hebben gevolgd voor hun misofonieklachten (bij de Misofoniepsycholoog of elders) deelnemen aan maandelijkse groepsbijeenkomsten. Deze vinden online plaats en mensen kunnen vragen stellen die dan worden beantwoord. Loop je bijvoorbeeld tegen iets aan of heb je weer even een zetje in de rug nodig? Tijdens deze bijeenkomsten kun je je vragen hierover stellen.